Friday, March 26, 2010

Are We Ready To Meet The Lord?
ARE WE READY TO MEET THE LORD?
Times are changing. Events are happening so fast that we could hardly catch our breath. Many Bible scholars are predicting the onset of Biblical eschatology or the end times. We are witnessing globally catastrophic events that are shaking our very lives and forcing us to think about our eternal future. The question that we should ask ourselves is: Are we ready to meet the Lord when He comes? We are so solicitous in doing everything to provide for our children and in hedging them against the uncertainties of the future. But have we prepared ourselves and our loved ones against the uncertainties of the realization of God's prophecies in the Bible? When we judge everything by the standard of the world and by our own logical thinking, we will fail to see the signs of the times. To us, everything has an explanation except for the will of God. We always exclude God in the explanation of everything. Every problem, every earth shaking event have their logical and scientific explanation but we always exclude God in everything. They are all there, written in the word of God in the Bible. They were written thousands of years ago through the inspiration of the Holy Spirit. All we have to do is study and ponder God's words to understand everything that is happening today and whether we are living in compliance with the will of God or not. It is very dangerous to continue living our lives on our own concepts and ideas of everything. When the Lord comes and ask us whether we lived our lives the way He commanded us to live them, what will be our answer, our excuses? That we do not know it and expect God to accept our alibi of feigning ignorance? No, He will condemn us for not knowing His will in our lives when they are clearly written in His words in the Bible. There is no escape for our culpability. Then we will rue the days when we disregarded God's words.Tags: God, Jesus Christ, Holy Spirit, End Times, Prophecies, Eschatology, Catastrophic Events, Eternal Future, Uncertainties of The Future, World Standard, Logical Thinking, Scientific Explanations, Inspiration of The Holy Spirit, In Compliance With God's Will, Our Own Concepts and Ideas, Alibi of Feigning Ignorance, Clearly Written, Culpability, Word of God, Gospel of Salvation, Holy Bible

Posted by: Mel Avila Alarilla
Philippines
Spiritual/Inspirational/Motivational

10 comments:

Tey said...

I don't know Mel. I think I dont have the face to be infront of him if ever. I feel so dirty and full of sins lately. Don't know how to turn my back anymore.
Concealed Mind
All Natural Cosmetics 4u
Health Blog

Arvin U. de la Peña said...

ako ay may mga kasalanan din..siguro naman ay nakahanda akong harapin ang diyos kung sakali kasi mapagtawad naman siya..mapapatawad niya ang taong may kasalanan basta sinsero lang ang paghingi ng tawad..

Mel Avila Alarilla said...

Hi Tey,
Our God is a God of mercy and grace. You just have to humble yourself and confess your sins and He will cleanse them all by His most precious blood and you can have joy and peace in your heart. Masyado ka kasing nao offtrack sa pakikipag away mo sa mga detractors mo, ang hindi mo alam ay hinihila ka lang nilang pababa sa iyong ikapapahamak. Kalimutan mo na lang sila at mag focus ka sa Diyos at sa lahat nang magagandang bagay na ginagawa Niya sa buhay mo at magkakaroon ka nang kapayapaan at galak sa puso mo. "If you confess your sins, God is faithful and true. He will forgive you your sins and cleanse you from all unrighteousness" (1John 1:9). Maganda na ang takbo nang negosyo mo, huwag mong hayaang nakawin nang kaaway ang lahat nang biyaya at pagpapala nang Panginoon para sa iyo. Thanks for your visit and comments. God bless you always.

Mel Avila Alarilla said...

Hi Arvin,
Tutuo, mapagpatawad ang Diyos pero hindi mo ba gustong malaman ang kalooban Niya sa buhay mo? Tayong lahat ay nilalang Niya with a purpose, hindi mo ba gustong malaman kung ano iyon? Malalaman mo iyon kung kakatagpuin mo Siya sa Kanyang mga salita sa Bibliya. Salamat sa dalaw at komento. Pagpalain ka nang Diyos sa tuwina.

shydub said...

Im just human being, makasalanan at continue to make mistake. But i think I am ready to meet God. How about you Sir Mel are you ready to meet the Lord?

Bambie dear ★ said...

Hi sir Mel.. it's been awhile. This is another great post =) honestly, medyo guilty ako dito dahil iniisip ko na yung mga ibang nangyayari sa mundo (like global warming etc) ay dahil na rin sa atin. I almost forgot about the bible's written prophecies which we studied during highschool. Thanks for reminding me this. WHen the LORD comes, i should be ready, sabi mo nga dati, dapat lagi tayong handa. Thanks for this =)

Mel Avila Alarilla said...

Hi Shy,
Certainty of not fearing to meet the Lord is brought about by adhering to His divine promise. Every human being is a sinner, no one can escape that. But not everyone can escape the consequences of sin, which is eternal death, except for those who have accepted God's invitation for salvation. There is only one prescription for salvation and that is by accepting Jesus Christ as one's Lord and savior. There is no other way. We can never work for our own salvation. It can never be done that way. If it does, the Father would not have sent His only begotten Son to pay for our sins. It's either we accept the invitation for eternal life by accepting Jesus Christ as our Lord and savior or we suffer eternal death as consequences for our sins. Napakadali lang nang prescription nang Diyos para sa kaligtasan. Kapag hindi natin pinansin ito at iginiit natin ang sarili nating kaparaanan ay para na rin nating sinabing itinatatwa natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hinding hindi tayo maliligtas nang relihiyon. Tanging ang tamang relasyon lamang sa Panginoon ang tunay na makapagliligtas sa atin. Sana ay naunawaan mo ang aking paliwanag. Ang nalalabi ko pang buhay ay inilaan ko na lamang sa pagpapaliwanag nang mga katotohanang nakapaloob sa salita nang Diyos. Thanks for your visit and comments. God bless you all always.

Mel Avila Alarilla said...

Hi Bambie dear,
Yes, almost all the Biblical prophecies have already been fulfilled. The only thing lacking is the establishment of the Temple of Jerusalem. Mauuna ang rapture kung saan titipunin nang Panginoon ang Kanyang mga anak. Pagkatapos nito ay ang pitong taong great tribulation kung saan halos lahat nang taong naiwan ay magdaranas nang sobra sobrang kapighatian. Tapos ay lalabas ang Anti Kristo kung saan pansamantalang sosulusyunan niya ang lahat nang suliranin nang mga bansa at pagkatapos nuon ay magdedeklara siya na siya ay diyos at tatatakan ang lahat nang tao para makapangalakal. Ang hindi magpapatatak ay puputulan nang ulo. Nanaisin nang taong mamatay na lang siya pero hindi darating ang kmatayan para sa kanya. Ang lahat nang ito ay maiiwasan nang tao kung siya ay masasama sa rapture. Ang masasama lamang ay yung tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang hindi tumanggap ay maiiwan para danasin ang matinding kapighatian (great tribulation). Sana'y isadiwa natin ang mga kaaralang ito. Thanks for your visit and comments. God bless you all always.

krystyna said...

Mel,
to tell the truth, I feel that I am not ready.
But I know that only Jesus is my Savior.
Thank you Mel!
This is a very important question!

God bless you and your job!

Mel Avila Alarilla said...

Hi Krystyna,
It's a puzzle why you will say that you are not ready. If we are walking in the way of the Lord and if we believe in His divine promises, then we are always ready. I thought all Christians would welcome His imminent coming with jubilation. Anyway, I respect your stand on this. Thanks for your visit and comments. God bless you all always.

"Today, if you hear His voice, do not harden your hearts" (Hebrews 4:7b)

DO YOU NEED HELP? ARE YOU IN THE DARK? CAN'T FIND YOUR WAY AROUND? NEED A FRIEND WHO WILL STICK WITH YOU THROUGH THICK OR THIN OR WHEN EVERYBDOY ELSE HAS DESERTED YOU?

Please click here: http://www.andiesisle.com/He-Will-Be.html

AND YOU WILL FIND THE ANSWER.


Tingnan ang buong laki ng larawan

Hear Il Divo's Amazing Rendition of Amazing Grace at the Coliseum in Rome, Italy

Please click here
Divine Providence